Tydzień profilaktyki

W mijającym tygodniu podejmowaliśmy w naszej szkole bardzo ważny temat. Była nim szeroko rozumiana profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom. Mając na celu dobro naszych uczniów zorganizowano aktywności dla wszystkich grup wiekowych. Pierwszym wydarzeniem – zorganizowanym dla klas VII-VIII były, przeprowadzone przez specjalistę, warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie, na co dzień obcujący z komputerem i siecią, przypomnieli sobie zagrożenia jakie płyną z niewłaściwego korzystania z internetu oraz poznali sposoby reakcji na cyberprzemoc. 

Drugim ważnym wydarzeniem, przygotowanym tym razem dla młodszych uczniów naszej szkoły był spektakl profilaktyczny teatru „Kurtyna”. Aktorzy przygotowali niemal profesjonalną scenę, na której poruszyli bardzo istotny temat zdrowego odżywiania i dbania o kondycję fizyczną. Artyści pokazali dzieciom jak ważne jest jedzenie warzyw oraz owoców, a także uprawianie sportu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu: tańczyły, robiły pompki i przysiady. W bardzo wesołej atmosferze utrwaliliśmy sobie wiele ważnych informacji.

Te wydarzenia były dla nas cenna nauką, którą zapamiętamy na długo!