Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Renata Rychlewska
Wiceprzewodnicząca – p. Iwona Słodka
Sekretarz – p. Łukasz Sałkowski
Skarbnik – p. Aleksandra Grzywacz
Członkowie: p. Beata Zatorska, p. Małgorzata Olczak

Konto Rady Rodziców:

Santander 72 1090 2590 0000 0001 4888 4874

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia co ułatwi zaznaczenie wpłaty na liście.

Składka na Radę Rodziców wynosi 100zł