______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dokumenty wymagane przy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

______________________________________________________________________________

Dokumenty wymagane przy rekrutacji do klasy 1

______________________________________________________________________________

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami: