Konkurs przyrodniczy

Dnia 30 mają 2023 r. odbyła się pierwsza edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego „Eko-przyrodnicze szarady”.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze .
Konkurs objęty był patronatem Pana Czesława Pytlewskiego – Wójta Gminy Skierniewice.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz integracja środowisk szkolnych.
Cieszy nas fakt, że wśród laureatów byli uczniowie naszej szkoły: – w kat. uczniów klas V-VI- I miejsce zajął Mikołaj Zatorski, uczeń klasy V – w kat. uczniów klas VII-VIII- III miejsce zajęła Wiktoria Rychlewska, uczennica klasy VIII.  Laureaci zostali nagrodzeni bonami do Empiku, a pozostali uczniowie otrzymali nagrody pamiątkowe.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i przygotowanie do konkursu a laureatom gratulujemy tak wysokich miejsc.