SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
Previous Next

Szkoła Podstawowa spełnia w Mokrej Prawej (gmina Skierniewice) rolę ośrodka kulturalnego wsi. To tutaj dzieci mogą się rozwijać, bezpiecznie i ciekawie spędzać wolny czas. Poczucie bezpieczeństwa, przyjazna atmosfera, pozytywne relacje nauczyciel-uczeń to wielkie atuty naszej szkoły. Dodatkowymi zaletami jest bogata oferta edukacyjna oraz nowoczesna baza dydaktyczna, ktore szkoła uzyskała dzięki projektom rozwojowym współfinansowanym przez Unię Europejską. Uczinowie kończący naszą szkołę mogą pochwalić sie wysokimi wynikami sprawdzianu po klasie VI. 

W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Mokrej Prawej otrzymała imię Kornela Makuszyńskiego i tym sposobem dołączyła do grona ,,Kornelówek". Decydując się na wybór Kornela Makuszyńskiego na patrona braliśmy pod uwagę wiele czynników. Patron powinien być przede wszystkim wzorem dla uczniów. Kornel Makuszyński łączy zalety umysłu z pozytywnymi cechami charakteru. Swoją postawą udowodnił jak wiele można dokonać poświęcając czas na książkę, ciągłe doskonalenie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Jego praca literacka, działalność były walką o uśmiech dziecka. Potwierdzenie tego znajdujemy w słowach: ,,I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze łez, znajdź na jego dnie uśmiech". Nie bez powodu utwory Kornela Makuszyńskiego określane są mianem ,,uśmiechniętych książek". Jego bohaterowie to barwne, wrażliwe postacie, pełne zalet i nie pozbawione słabości, zawsze uśmiechnięte i zadowolone z życia, twórcze i pomysłowe. Właśnie takimi chcielibyśmy widzieć naszych uczniów.       
        Nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej  starają się wpajać swoim uczniom wartości wychowawcze w myśl zasady: ,,MĄDRYM BYĆ TO WIELKA SZTUKA, ALE DOBRYM JESZCZE WIĘKSZA", która stanowi motto tej placówki.