SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
Previous Next

szoka arch 30001Każda  szkoła  ma swoją  historię… Tak samo jest  w przypadku szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej. Pierwszy budynek szkoły mieścił się w środku wioski, nieopodal traktu  do  Łowicza  i  rzeki  Łupi, w miejscu, w którym niegdyś znajdowała się Mokra Prawa. Informację o tym przekazał nam nieżyjący już dzisiaj Józef Magdziarz – mieszkaniec Mokrej Prawej, absolwent naszej szkoły. Z relacji pana Magdziarza wynika że szkoła była trzyklasowa, a zimą nauka trwała od świtu do zmroku. W związku z epidemią cholery  mieszkańcy  zaczęli  przenosić się  w  pola, gdzie  była  droga  gruntowa.  Zaczęła  ona  nabierać  znaczenia i wkrótce stała się  główną  drogą  do  Łowicza. Opustoszały budynek  szkoły  rozebrano, jednak w sercach ludzi pozostała dawna osada i szkoła tętniąca życiem. Podczas, gdy mieszkańcy zaczęli osiedlać się w nowym miejscu, szkoła funkcjonowała w kilku wiejskich domach. Wspomniany wcześniej Józef Magdziarz jest jedną z osób, która pamiętała naszą szkołę z lat 20. XX wieku. Naukę rozpoczął w 1927 roku. Szkoła mieściła się najpierw w domu Jana Pawlaka, później została przeniesiona do domu Antoniego Majki. Klasy liczyły wtedy od  30  do  40  uczniów, a  zajęcia  były prowadzone w systemie klas łączonych. Z tamtych czasów w pamięci starszych mieszkańców wsi pozostało nazwisko jednego z nauczycieli, Mikołaja Kierszniewskiego.   

               Nadejście II wojny światowej diametralnie odmieniło życie uczniów, wówczas bowiem: „Rodziło się coś zupełnie sprzecznego z nadziejami tej części młodzieży wiejskiej, która poznała siłę nauki i oczekiwała na społeczny awans. Wojna dokładnie przestawiła im życie”. Minął trudny czas wojny podczas, którego dzieje naszej szkoły nie były znane.                
        W okresie powojennym mieściła się w drewnianym domu Wojciecha Magdziarza (dziś numer 133). Z początkiem lat 50-tych wybudowano nowy budynek szkolny w miejscu, w którym funkcjonuje do dziś. Rok szkolny 1954/1955 to pierwsze zapiski w kronice szkolnej z tych czasów. Wśród grona pedagogicznego znaleźli się wówczas : Józef Sobol – dyrektor placówki, Janina Sobol, Eustachia Szum, Janina Siemińska. Szkoła liczyła 108 uczniów. Działały w niej organizacje uczniowskie: PCK , organizacja  harcerska,  Polskie Koło   Budowy   Warszawy.  Organizowane   były   wycieczki  turystyczne. W sierpniu 1955 roku szkoła otrzymała pianino, które przetrwało do dziś.
          W roku szkolnym 1955/1956 do grona pedagogicznego dołączył nauczyciel wychowania fizycznego – J. Durski. Pod koniec lat 50-tych do szkoły uczęszczało ponad 180 uczniów. Coraz poważniejszy stawał się problem z dużą ilością godzin, ponieważ brakowało nauczycieli. W tym czasie organizowano wiele uroczystości kulturalnych, m.in. liczne wyjazdy do teatrów oraz wycieczki krajoznawcze. 1957 roku odnowiono mury szkoły i jej plac. W październiku 1960 założono świetlicę dla dorosłych. Szkoła otrzymała wówczas telewizor, radio, adapter, kasety VHS i nowe krzesła. W roku szkolnym 1963/1964 kilku absolwentów placówki zdobyło wyższe wykształcenie, a kilkudziesięciu średnie. Pierwsi uczniowie klas ósmych opuścili szkołę w 1967 roku . Planowana była rozbudowa budynku ze względu na nieustannie rosnącą liczbę uczniów. Funkcję dyrektora pełnił wówczas Jan Milczarek.
                Z początkiem lat 70-tych liczba uczniów naszej szkoły wynosiła 205 osób. W szkole funkcjonują też zerówka i przedszkole. Ówczesny dyrektor to Józef Psyk, po którym wkrótce obowiązki objęła żona, Elżbieta Psyk. W tym czasie pracowali następujący nauczyciele: Anna Czubatka, Jadwiga Dobrosz i Renata Tataj.          
               szkoa arch 40001Z lat 80-tych znane są informacje dotyczące Samorządu Uczniowskiego. W jego skład wchodzili uczniowie: Elżbieta Kletke – przewodnicząca, Katarzyna Dwórznik- zastępca, Marek Stefanowski – skarbnik. W tych czasach szkoła podstawowa w Mokrej Prawej znów tętni życiem kulturalnym. W czasie, gdy dyrektorem jest Jolanta Milewska (1982-1991) szkoła bierze udział w gminnych zawodach „Sprawni jak żołnierze”. Odnotowano również w naszej szkole pobyt ekipy telewizyjnej, a w roku 1984 uczniowie w sali kina Polonez obejrzeli premierę filmu pt. „Krzyżacy”. W skład grona pedagogicznego wchodziły wówczas następujące osoby: Genowefa Gajewska, Maria Burchart, Anna Kosiorek, Karolina Niżnikowska, Sławomir Broniarz, Renata Broniarz. Przedmioty nauczanie to: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, praca technika, fizyka, chemia, wychowanie obywatelskie, kultura fizyczna, język rosyjski, muzyka. W szkole działały różne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i chór szkolny. W roku 1991 dyrektorem szkoły została Elżbieta Masny.

                W latach 90-tych kronika szkoły odnotowuje różnorodne wydarzenia z życia szkoły. Wtedy też powstaje szkolna gazetka (pisana ręcznie) o nazwie „Plusik”. W skład grona pedagogicznego wchodzą nauczyciele: Danuta Słodka, Elżbieta Wojciechowska, Bogumiła Zienkiewicz, Dorota Skręta, Elżbieta Faszczewska, Ewa Wasiak, Dorota Janik, Agata Paprocka, Danuta Milczarek, Joanna Milewska, Jerzy Krokocki, Grzegorz Bożek. W tradycję naszej szkoły wpisują się takie wydarzenia jak: dzień nauczyciela, wieczorki poetyckie, konkursy recytatorskie, konkursy piosenki szkolnej, dzień dziecka. W roku 1998 szkoła otrzymuje pięć komputerów. W tym samym czasie trwa rozbudowa budynku szkolnego. Szkoła zyskuje kotłownię. W roku 1999 weszła w życie reforma oświaty, w wyniku której szkoła podstawowa w Mokrej Prawej została przekształcona w sześcioklasową. W latach 2000- 2002 dyrektorem szkoły jest Agata Paprocka. W tym czasie organizowane są zajęcie pozalekcyjne: angielskiego, judo, wyjazdy na basen.
      Kolejne lata przynoszą nowe doświadczenia. Dyrektorem od roku 2003 jest Dorota Skręta pełniąca tę funkcję do dziś. Rok ten jest również przełomem w dziejach naszej szkoły. Tradycją stały się koncerty, nazywane przez wielu żywą lekcją muzyki. Uczniowie mogą podczas nich doskonalić i wzbogacać się o muzyczne wiadomości. Wyniki testu po klasie szóstej z roku na rok rosną, dając nauczycielom duże powody do dumy. W 2007 roku placówka zyskała nowoczesną pracownię komputerową, która pozwala na prowadzenie zajęć informatyki w dobrych warunkach. Szkoła żywo współpracuje ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną. Często organizowane są wycieczki do teatru i kina. W związku z reformą z 2009 roku klasa pierwsza otrzymała pomoce dydaktyczne, których zadaniem jest przekonanie maluchów, że można uczyć się poprzez zabawę. Od roku szkolnego 2008/2009  nasza szkoła organizuje zielone szkoły i biwaki. Są one dla dzieci bardzo ciekawą formą nauki i odpoczynku.

    W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła brała udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską o nazwie „Równy start – dajcie mi szansę, bo też mogę”. Rok szkolny 2010/2011 to czas realizacji projektu edukacyjnego: „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka". W tym samym roku roczpoczął się projekt unijny „www.talentownia.pl”, który zakończy się w lutym 2012r. (oba współfinansowane ze środków unijnych). Dla uczniów naszej szkoły udział w dodatkowych zajęciach to szansa na zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń, a także możliwość wszechstronnego rozwoju oraz rozbudzenie wiary we własne możliwości. W ramach projektów młodzież uczestniczy w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach wyrównawczych, ma możliwość wyjazdów do kin, teatrów, muzeów oraz bierze udział w spotkanich z ciekawymi ludźmi.

         W skład obecnego grona pedagogicznego wchodzą następujący nauczyciele: Dorota Skręta, Danuta Milczarek, Danuta Słodka, Dorota Janik, Elżbieta Wojciechowska, Anna Wojenka, Bogumiła Zienkiewicz, Marta Mokrzycka, Żaneta Wesołowska, Piotr Wójcik. Rok 2010 odnotowuje się w kronice wielkimi literami: szkoła obchodzi sto lat istnienia i zyskuje patrona, Kornela Makuszyńskiego. Dalsze dzieje szkoły napisze historia.

szkoa arch 20001