SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
Previous Next

Dorota Skręta - dyrektor szkoły


Wychowawstwa:

Danuta Milczarek - wychowawczyni w oddziale przedszkolnym

Bogumiła Zienkiewicz - wychowawczyni klasy I

Elżbieta Wojciechowska - wychowawczyni klasy II

Anna Wojenka - wychowawczyni klasy III

Dorota Janik - wychowawczyni klasy V

Piotr Wójcik - wychowawca klasy VI

 


Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

Dorota Skręta - przyroda w klasach V - VI
- wychowanie do życia w rodzinie w klasach V - VI
- historia i społeczeństwo w klasie V - VI
 
Dorota Janik - matematyka w klasach V - VI
- plastyka w klasach V - VI
- muzyka w klasach V- VI
 
Elżbieta Wojciechowska - zajęcia techniczne w klasach V – VI
 
Bogumiła Zienkiewicz       - wychowanie fizyczne w klasach V - VI
 
Marta Mokrzycka         - religia w klasach I - VI i w oddziale przedszkolnym
 
Halina Wolska - język polski w klasach V- VI
 
Piotr Wójcik  - język angielski w oddziale przedszkolnym
- język angielski w klasach I - VI
- zajęcia komputerowe w klasach I - VI