SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
Previous Next

Dorota Skręta - dyrektor szkoły


Wychowawstwa:

Danuta Milczarek - wychowawczyni w oddziale przedszkolnym

Bogumiła Zienkiewicz - wychowawczyni klasy II

Elżbieta Wojciechowska - wychowawczyni klasy III

Halina Wolska - wychowawczyni klasy IV

Dorota Janik - wychowawczyni klasy VI

Piotr Wójcik - wychowawca klasy VII

 


Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

Dorota Skręta - Przyroda w klasach IV i VI
- Wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV - VI
- Historia i społeczeństwo w klasie VI
- Historia w klasieIV
- Biologia w klasieVII
 
Dorota Janik - Matematyka w klasach IV,VI,VII
- Plastyka w klasach IV,VI,VII
- Muzyka w klasach IV,VI,VII
 
Elżbieta Wojciechowska - Zajęcia techniczne w klasie VI
- Technika w klasie VI
- Historia w klasie VII
   
Kinga Zbudniewiek
- Wychowanie fizyczne w klasach IV,VI,VII
 
Anna Rdes

-Religia w klasach I - VII i w oddziale przedszkolnym

 
Halina Wolska - Język polski w klasach IV,VI,VII
 
Piotr Wójcik  - Język angielski w oddziale przedszkolnym
- Język angielski w klasach I - VI
- Zajęcia komputerowe w klasach II,III,VI
- Infromatyka w klasach IV i VII
 
Lucyna Urbanek
- Chemia w klasie VII
- Fizyka w klasie VII
 
Joanna Szymoszyn
- Geografia  w klasie VII
 
Aneta Skorupińska - Język niemiecki w klasie VII
 
Dorota Bodera-Czechowska
- Doradztwo zawodowew klasie VII