SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
SP Mokra Prawa
Previous Next

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH

W KLASIE I - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W MOKREJ PRAWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Przedmiot Klasa Tytuł programu

Numer w szkolnym zestawie i numer dopuszczenia

programu

Autor, wydawnictwo

I ETAP EDUKACYJNY (KLASA I - III )
1. Edukacja wczesnoszkolna II „Gra w kolory”. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej. SP – 1/16

E. Stolarz

MAC Edukacja

2. Edukacja wczesnoszkolna III Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej. SP – 1/15

T. Janicka – Panek

współautorzy:

B. Bieleń

H. Małkowska –Zegadło

Nowa Era

3. Język angielski II -III Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I – III szkoły podstawowej. SP – 2/15

D. Sikora – Banasik

Nowa Era

4. Religia I - III „W drodze do Wieczernika”

SP – 2/12

AZ-1-01/10

Konferencja Episkopatu Polski
II ETAP EDUKACYJNY (KLASA IV - VI )
5. Język polski VI Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. SP – 3/15
  1. Łuczak
  2. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6. Język polski IV, VII „NOWE Słowa na start!”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. SP – 1/2017

M. Derlukiewicz

Nowa Era

7. Język angielski VI Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV – VI szkoły podstawowej. SP – 4/15
  1. Wosińska

Nowa Era

8. Język angielski IV, VII Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. SP – 2/2017

D. Wosińska

K. Niedźwieź

J. Sochaczewska – Kuleta

Nowa Era

9. Język niemiecki VII Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII – VIII szkoły podstwowej SP – 3/2017
  1. Jaroszewska
Nowa Era
10. Muzyka VI Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej. SP – 5/12

K. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

11. Muzyka IV, VII Program nauczania ogólnego muzyki w lasach IV - VII szkoły podstawowej. Lekcja muzyki SP – 4/2017

K. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

12. Plastyka VI „Do dzieła!” Program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej SP – 6/12

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

13. Plastyka IV, VII Program nauczania plastyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej. Do dzieła! SP – 5/2017

J. Lukas

K. Onak

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Nowa Era

14. Historia i społeczeństwo VI Program nauczania My i historia w klasach IV – VI szkoły podstawowej. SP – 3/14
  1. Olszewska
  2. W. Surdyk-Fertsch
Nowa Era
15.

Historia

IV, VII Program nauczania historii w szkole podstawowej. Podróże w czasie. SP – 6/2017

R. Tocha

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

16. Przyroda VI „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej SP – 8/12

J. Golonko

Nowa Era

17. Przyroda IV Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej SP – 7/2017

J. Golonko

Nowa Era

18. Biologia VII Program nauczania giologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej. Puls życia. SP – 8/2017
  1. Zdziennicka
Nowa Era
19. Geografia VII Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” SP – 9/2017

E. M. Tuz

B. Dziedzic

Nowa Era

20. Chemia VII Program nauczania chemii w szkole podstawowej SP – 10/2017

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

21. Fizyka VII Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” SP – 11/2017

G. Francuz – Ornat

T. Kulawik

Nowa Era

22. Matematyka VI Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (kl. IV – VI szkoły podstawowej) SP – 4/14

K. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

23.

 

Matematyka IV, VII Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. SP – 12/2017

K. Jucewicz

M. Karpiński

J. Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

24. Zajęcia komputerowe VI „Lubię to!” – program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej. SP – 5/15

M. Kęska

Nowa Era

25. Informatyka IV, VII Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. „Lubię to!” SP – 13/2017

M. Kęska

Nowa Era

26. Zajęcia techniczne VI „Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej. „Jak to działa? SP – 11/12

L. Łabecki

Nowa Era

27. Technika IV Program nauczania przedmiotu Technika w klasach IV – VI szkoły podstawowej SP – 14/2017

L. Łabecki

M. Łabecka

Nowa Era

28. Wychowanie fizyczne VI Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja szkoła podstawowa klasy IV - VI SP – 12/12

U. Kierczak

Impuls

29. Wychowanie fizyczne IV, VII Program nauczania wychowania fizycznego SP – 15/2017 K. Warchoł
30. Religia IV - VI „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

SP – 13/12

AZ-2-01/10

Konferencja Episkopatu Polski
31. Religia VII „Pójść za Jezusem Chrystusem”

ZA – 3-01/10

SP – 16/2017

Z. Marek

Konferencja Episkopatu Polski

32. Wychowanie do życia w rodzinie VI „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla klas V – VI szkoły podstawowej SP – 2/13

T. Król

Rubikon

33. Wychowanie do życia w rodzinie IV Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej SP – 17/2017

T. Król

Rubikon

34. Wychowanie do życia w rodzinie VII Wędrując ku dorosłości. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej SP – 18/2017

T. Król

Rubikon

35. Doradztwo zawodowe VII Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej 2017/2018 SP – 19/2017 Dorota Bodera - Czechowska