W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej pracują:

Bogumiła Zienkiewicz- Dyrektor szkoły
- zajęcia rewalidacyjne
Elżbieta Wojciechowska- wychowawca klasy II
- edukacja wczesnoszkolna
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- zajęcia rewalidacyjne
- technika
Aleksandra Bogumił- wychowawca oddziału przedszkolnego
Karolina Przyżycka- wychowawca klasy III
- edukacja wczesnoszkolna
- zajęcia integracji sensorycznej
- rewalidacja
Justyna Urbańczyk- wychowawca klasy I
- edukacja wczesnoszkolna
- zajęcia kształtujące kreatywność
- logopeda
Dariusz Piątkowski- nauczyciel matematyki
Dorota Skręta- wychowawca klasy VI
- nauczyciel historii, biologii, przyrody
- wychowanie do życia w rodzinie
- wychowawca w świetlicy szkolnej
Katarzyna Szcześniak- wychowawca klasy V
- nauczyciel języka angielskiego
Żaneta Wesołowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie
- logopeda
Anna Rdes- język polski
- zajęcia kształtujące kreatywność
- wychowawca w świetlicy szkolnej
- biblioteka
Ewa Szydzińska- wychowawca klasy IV
- wychowanie fizyczne
- zajęcia kształtujące kreatywność
- wychowawca w świetlicy szkolnej
Joanna Szymoszyn- nauczyciel geografii
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Marta Mokrzycka- nauczyciel religii
Agnieszka Cwenar- nauczyciel współorganizujący kształcenie
Katarzyna Mądraczyk- nauczyciel współorganizujący kształcenie
- pedagog specjalny
Małgorzata Kowalczyk- nauczyciel plastyki, muzyki
Piotr Wójcik- nauczyciel informatyki
Aneta Piątkowska- psycholog szkolny