Biologia i Historia

Zadania klasa VI

Biologia:

Proszę przeczytać temat z podręcznika (str. 97-102) Przegląd i znaczenie płazów.

W zeszycie proszę wykonać schemat podziału płazów wraz z przykładami.

Zwróćcie uwagę na To najważniejsze.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia: 1 i 2 str. 82, 3 i 4 str. 83 oraz 5 i 6 str. 84.

Dla utrwalenia wiadomości o bezkręgowcach zachęcam do skorzystania ze strony:
www.epodreczniki.pl  Kształcenie ogólne, biologia , Stawonogi – zwierzęta  różnych środowisk.

Historia:

1.      Proszę dokończyć temat ( str. 171-173) Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

W zeszycie proszę podać daty: konfederacji targowickiej i II rozbioru Polski oraz wymienić państwa uczestniczące w II rozbiorze i ziemie, jakie sobie przyłączyli. Proszę również wymienić postanawiania sejmu w Grodnie

2.      Proszę przeczytać temat z podręcznika (str. 174-179) Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

W zeszycie proszę wypisać daty: powstania kościuszkowskiego i III rozbioru Polski.

Proszę wymienić państwa zaborcze i ziemie, jakie zagarnęli oraz przepisać z podręcznika: Przyczyny rozbiorów Polski.

Zachęcam do skorzystania ze strony www.epodreczniki.pl  Kształcenie ogólne, historia: Kościuszkę Bóg pozwolił.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *