W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej pracują:

Piotr Wójcik- dyrektor szkoły
- wychowawca klasy VIII
- nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych
Danuta Milczarek- wychowawca Oddziału Przedszkolnego
Elżbieta Wojciechowska- wychowawca klasy I
- nauczyciel historii
- nauczyciel techniki
Bogumiła Zienkiewicz- wychowawca klasy III
- prowadzi zajęcia rewalidacyjne
- prowadzi zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- wychowawca na świetlicy szkolnej
Dorota Skręta- wychowawca klasy IV
- nauczyciel przyrody
- nauczyciel biologii
- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
- wychowawca na świetlicy szkolnej
Halina Wolska- wychowawca klasy V
- nauczyciel języka polskiego
Dorota Janik- wychowawca klasy VII
- nauczyciel matematyki
- nauczyciel muzyki
- nauczyciel plastyki
Kinga Zbudniewek- nauczyciel wychowania fizycznego
- wychowawca na świetlicy szkolnej
Konrad Prokopczyk- nauczyciel wychowania fizycznego
- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Katarzyna Szcześniak- nauczyciel języka angielskiego
Aneta Skorupińska- nauczyciel języka niemieckiego
Aleksandra Pięta- nauczyciel fizyki
Danuta Madej- nauczyciel chemii
Joanna Szymoszyn- nauczyciel geografii
Agnieszka Pilipów- nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Dorota Bodera - Czechowska- nauczyciel doradztwa zawodowego
Anna Rdes- nauczyciel religii