W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej pracują:

Piotr Wójcik- dyrektor szkoły
- nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych
- nauczyciel języka angielskiego kl. VII
Danuta Milczarek- wychowawca Oddziału Przedszkolnego
Elżbieta Wojciechowska- wychowawca klasy III
- nauczyciel techniki
-prowadzi zajęcia rewalidacyjne
- prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
Bogumiła Zienkiewicz- wychowawca klasy II
- prowadzi zajęcia rewalidacyjne
- wychowawca na świetlicy szkolnej
Dorota Skręta- wychowawca klasy VI
- nauczyciel biologii
- nauczyciel historii
-nauczyciel chemii
- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
- wychowawca na świetlicy szkolnej
Żaneta Wesołowska- wychowawca klasy VII
- nauczyciel języka polskiego kl. VII
-prowadzi zajęcia logopedyczne
- nauczyciel wspomagający kl III
Ewa Szydzińska- nauczyciel wychowania fizycznego
- wychowawca świetlicy szkolnej
Magdalena Różycka- nauczyciel matematyki
Justyna Urbańczyk- wychowawca klasy I
- nauczyciel języka polskiego kl. VI
-prowadzi zajęcia logopedyczne
Karolina Przyżycka- nauczyciel wspomagający kl I
Aneta Skorupińska- nauczyciel języka niemieckiego
Jolanta Krawczyk- nauczyciel fizyki
Joanna Szymoszyn- nauczyciel geografii
Kamila Ludwicka- nauczyciel muzyki
Katarzyna Wójcik- Karalus- nauczyciel języka angielskiego
Marta Korolczuk- nauczyciel doradztwa zawodowego
Marta Mokrzycka- nauczyciel religii
Joanna Białek- nauczyciel plastyki