W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej pracują:

Bogumiła Zienkiewicz- Dyrektor szkoły
- zajęcia rewalidacyjne
Elżbieta Wojciechowska- wychowawca klasy I
- edukacja wczesnoszkolna
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- zajęcia rewalidacyjne
- technika
Danuta Milczarek- wychowawca oddziału przedszkolnego
- wychowawca w świetlicy szkolnej
Karolina Przyżycka- wychowawca klasy II
- edukacja wczesnoszkolna
- zajęcia integracji sensorycznej
- rewalidacja
Justyna Urbańczyk- wychowawca klasy III
- edukacja wczesnoszkolna
- zajęcia kształtujące kreatywność
- logopeda
Dorota Janik- wychowawca klasy V
- nauczyciel matematyki, plastyki i muzyki
Dorota Skręta- wychowawca klasy VIII
- nauczyciel historii, biologii, przyrody i chemii
- wychowanie do życia w rodzinie
- wychowawca w świetlicy szkolnej
Katarzyna Szcześniak- wychowawca klasy IV
- nauczyciel języka angielskiego
Żaneta Wesołowska- nauczyciel współorganizujący kształcenie
- logopeda
- pedagog specjalny
Anna Rdes- język polski
- zajęcia kształtujące kreatywność
- wychowawca w świetlicy szkolnej
Ewa Szydzińska- wychowanie fizyczne
- zajęcia kształtujące kreatywność
- wychowawca w świetlicy szkolnej
Joanna Szymoszyn- nauczyciel geografii
Marta Mokrzycka- nauczyciel religii
Agnieszka Cwenar- nauczyciel współorganizujący kształcenie
Daniel Tryngiel- nauczyciel fizyki
Konrad Prokopczyk- edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Pilipów- wiedza o społeczeństwie
Elżbieta Michalska- nauczyciel języka niemieckiego
Piotr Wójcik- nauczyciel informatyki
Aneta Piątkowska- psycholog szkolny