Ważny wybór !

W naszej szkole miało dziś miejsce ważne wydarzenie. Zgodnie z zarządzeniem wójta Gminy Skierniewice, Pana Czesława Pytlewskiego przeprowadziliśmy wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Skierniewice na I kadencję. To instytucja, która ma wyrażać stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Skierniewice. 

Celami Młodzieżowej Rady Gminy ma być m.in. rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Skierniewice.

W skład Młodzieżowej Rady Gminy wejdzie 15 radnych juniorów, reprezentujących szkoły podstawowe w naszej gminie.

W dzisiejszych wyborach najwięcej głosów zdobyli uczniowie klasy VI: MIKOŁAJ MAGDZIARZ i JULIA GRZYWACZ???????????? To oni będą reprezentować naszą społeczność.

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów