Mały Miś 🧸

„Dom, gdzie znajduje się książka, jest przybytkiem słońca”

                                  Kornel Makuszyński

Wszyscy wiemy, jak znaczącą rolę w życiu każdego z nas odgrywa książka, jak wpływa na naszą wyobraźnię, pomaga w kształtowaniu właściwych postaw oraz przyswajaniu cennych wartości. Projekt czytelniczy organizowany przez wydawnictwo Mac Edukacja, w którym najmłodsi uczniowie naszej szkoły wezmą udział w bieżącym roku szkolnym 2022/2023, jeszcze bardziej zbliży nas do przepięknego, szlachetnego świata literatury oraz „magii” czytania.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” zachęci Was drodzy uczniowie oraz Was Drodzy rodzice do wspólnego czytania a i waszym zadaniem będzie przekonać kolegów, koleżanki oraz najbliższych, że czytanie jest nie tylko wspaniałą przygodą ale jedną z najcenniejszych lekcji

w życiu. Przewodnikiem po kolejnych realizowanych modułach projektu będzie urocza maskotka mały miś, która zagości kolejno w waszym domach oraz kąciku czytelniczym w naszej szkole.

W miesiącu wrzesień 2022 nauczyciel języka angielskiego Pani Katarzyna Szcześniak rozpoczęła już pierwsze etapy realizacji pierwszego modułu o nazwie „Czytamy razem z małym misiem”

z uczniami klasy „O” oddziału przedszkolnego w naszej szkole.

Po zakończeniu fotorelacja z tych zajęć zostanie przesłana do pomysłodawców oraz organizatorów projektu, a następnie dowiemy się, czy sposób realizacja modułu został zaakceptowany.

Mamy już pierwsze zdjęcia, będące dokumentacją wyżej wspomnianych zajęć…