Ważny wybór !

W naszej szkole miało dziś miejsce ważne wydarzenie. Zgodnie z zarządzeniem wójta Gminy Skierniewice, Pana Czesława Pytlewskiego przeprowadziliśmy wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Skierniewice na I kadencję. To instytucja, która ma wyrażać stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Gminy Skierniewice.  …