Język polski

W ramach pracy własnej proszę o przeczytanie Stefana Żeromskiego “Syzyfowych prac”. Ponadto na podstawie powieści Henryka Sieniewicza pt. “Quo vadis”: Napisz charakterystykę dynamiczną Marka Winicjusza, w której uwzględnisz wewnętrzną przemianę bohatera. Twoja praca powinna zająć co najmniej 200słów. Na czym …