Nasza szkoła

                        Oceny naszych uczniów 0 Ilość „6” 0 Ilośc „5” 0 Ilość „4” 0 Ilość „3” 0 Ilość „2” 0 Ilość „1” Wykwalifikowana i przyjazna uczniom kadra pedagogiczna Pracownie przedmiotowe wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne Opieka świetlicowa dostosowana do potrzeb …