1058 rocznica Chrztu Polski.

W piątek 12 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole 1058  rocznicę Chrztu Polski.

Nasza szkolna społeczność wzięła tego dnia udział w uroczystym apelu, wysłuchała historycznej prelekcji przygotowanej przez p. Dorotę Skrętę, obejrzała prezentację przygotowaną na ten dzień. Na zakończenie tego patriotycznego wydarzenia został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Dlaczego historyczne wydarzenie jest tak ważne dla naszego państwa?

Chrzest Polski z roku 966r. jest uważane za początek polskiej państwowości. Książę Mieszko I i wszyscy mieszkańcy ówczesnych ziem polskich zostali ochrzczeni i nawrócili się na chrześcijaństwo.

Chrzest miał miejsce najprawdopodobniej w Wielką Sobotę, gdyż w tamtym czasie, zgodnie ze zwyczajem, chrzty odbywały się w nocy przed uroczystościami Zmartwychwstania Pańskiego. Chrzest Mieszka odbył się prawdopodobnie, na wyspie Ostrów Lednicki. Wskazują na to badania archeologiczne i odnalezienie w tamtym miejscu basenu chrzcielnego, w którym zmieściłby się dorosły człowiek. Przyjęcie chrztu wzmacniało pozycję Mieszka jako księcia Polan. Jego władza została potwierdzona przez Kościół.

Chrześcijaństwo sprawiło, że na ziemiach polskich zaczęła się rozwijać administracja kościelna. 

Przez chrzest i proces chrystianizacji Polska na trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej, a książę Mieszko I zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy.